Økologisk grisekød er lig med trivsel og velfærd

Økologisk grisekød er lig med trivsel og velfærd

Økologisk grisekød er ensbetydende med masser af dyrevelfærd, trivsel og det helt rigtige foder. Se her, hvad der egentlig skal til, for at man kan kalde grisekød økologisk i Danmark.

Ligesom med frugt- og grønt bevæger økologien sig også inden for kødverdenen. På tværs af de forskellige kødtyper gælder forskellige regler, hvad angår opvækst både indenfor den konventionelle og den økologiske verden. Vi har samlet lidt facts omkring produktion af økologiske grise, hvor nøgleordene er trivsel og dyrevelfærd.

• Ved økologisk grisebrug skal smågrisene være hos soen i mindst 40 dage efter fødslen blandt andet til gavn for deres immunforsvar.

• De økologiske grise skal have permanent adgang til det fri til udearealer, og der skal være masser af tør strøelse, de kan boltre sig i, når de opholder sig indendørs på stald. Her skal de desuden ved 100kg have minimum 1,3 m2 plads.

• Økologiske grise skal fodres med 100 procent økologisk foder, der er GMO frit og ikke er gensplejset. De skal ligeledes have fri adgang til grovfoder, der kan bestå af eksempelvis frisk græs, ensilage, hø og rodfrugter. At prisen på økologisk grisekød er højere end konventionelt grisekød, skal blandt andet ses i sammenhæng hermed, da den økologiske produktion er dyrere og mere tidskrævende. Dette gælder også for det økologiske foder, der anvendes.

• Ved sygdom må der kun medicineres efter anvisning fra dyrlægen. Det er ligeledes forbudt at klippe haler og slibe tænder på smågrise.

• Landbrugsstyrelsen kontrollerer at reglerne vedrørende dyrevelfærd overholdes ved de økologiske besætninger gennem minimum ét årligt besøg hos alle griseproducenter.

• Produktionen af økologisk grisekød er stadig markant mindre end den konventionelle griseproduktion, men dog i vækst grundet en stigende efterspørgsel. Markedsandelene for økologisk grisekød og fjerkræ ligger på 3 procent, hvorimod eksempelvis økologiske gulerødder, havregryn, æg og mælk ligger på over 30 procent. 

Som det kan ses ovenfor, er der masser af gode grunde samt potentiale til at sætte mere økologisk gris på menuen. Hvis du kunne tænke dig at udforske økologien indenfor grisekød, har AB Catering, BC Catering og Inco et stort udvalg heraf. Du kan se hele vores sortiment her, som består af alt fra økologisk grisekam til økologiske grisehjerter.

GÅ TILBAGE

Relaterede varer