Økologisk oksekød med omtanke

Økologisk oksekød med omtanke

Naturkvæg er et af vores nichekoncepter, som vi er stolte over at kunne tilbyde dig som kunde. Naturkvæg er en krydsning mellem malkekøer og Angus-stude og -kvier under 30 måneder. Der produceres ca. 600 dyr om året, og dyrene er økologisk opdrættet på Fladhøjgård ved Tjæreborg i Vestjylland.

Kvægs rolle for naturen

I sommerperioden afgræsser dyrene strandenge, kløvermarker og Natura 2000-områder med henblik på at udføre naturpleje og styrke biodiversiteten. Kvægets afgræsning er nødvendig for at holde naturen lysåben, så de sjældne blomster og urter ikke skygges væk af intensivt voksende og dominerende græsser og buske. Samtidig lægger køerne kokasser på jorden og tiltrækker dermed flere insekter og fugle til glæde for biodiversiteten.


Som koncept blev Naturkvæg præsenteret på Foodexpo 2024, hvor det blev taget utroligt godt imod. Blandt andre lagde Annita Svendsen fra Naturstyrelsen og Peter Brinkmann Kristensen, som er eksternt tilknyttet Natureman, vejen forbi vores stand, hvor de fik en god snak med vores konsulenter om potentialet for konceptet:


- Kvæget spiller en helt særlig og vigtig rolle for biodiversiteten i mangel på de oprindelige, store pattedyr, som naturen har udviklet sig i samspil med. I dag har vi kun lidt vildtlevende hjortevildt, og det kan slet ikke klare opgaven med at græsse vores naturarealer; derfor er vi afhængige af, at landmænd og naturplejere finder det attraktivt at afgræsse naturområder, udtaler Annita Svendsen, Naturstyrelsen.


Naturkvæg taler direkte ind i det arbejde, som Annita Svendsen og Peter Brinkmann Kristensen fokuserer på igennem projektet Natureman[1] – et projekt, som er forankret i Naturstyrelsen, og hvor man netop arbejder med at forbedre forholdene for den danske biodiversitet ved bl.a. at bruge kvæg til afgræsning:


- Projektet (Natureman, red.) har … bidraget med at bearbejde nogle af de udfordringer, der har været, og herunder hjulpet med formidling og etablering af værdikæde og konceptkriterier. Men det er fuldstændig afgørende, at der er kommercielle aktører, som er villige til at lægge hænderne på kogepladen og satse på det, og det må vi sige, at de (Dansk Cater, red.) gør! Det er virkelig fedt at se, at naturkødet her på Nordens (red.) største fødevaremesse har fået så fremtrædende en plads og bliver formidlet så flot, udtaler Peter Brinkmann Kristensen.


 

Naturkvæg er et klart signal

Som grossist er vi stolte over, at vi er med helt i front, og at vi kan tilbyde vores kunder kød fra Naturkvæg. Naturkvæg er et klart signal om, at man ønsker og kan støtte den danske biodiversitet.  Samtidig kan man sætte den gode smag og høje kvalitet på menukortet – det er noget, som vi fortsat vil have stort fokus på i fremtiden.


- Man må sige, at barren er sat højt med det koncept her – faktisk kan jeg ikke mindes nogensinde at have smagt mere mørt og velsmagende kød end dette, fortæller Peter om kødet fra Naturkvæg.


Men hvordan opnås den gode smag? Det forklarer Annita fra Naturstyrelsen:


- Den varierede afgræsning på et utal af forskellige slags urter er en vigtig ingrediens, hvor kødet på en måde har marineret i disse gennem hele dyrets vækst og naturligt får en helt særlig kvalitet og smag. Det har flere sensoriske tests påvist. Her er det selvfølgelig vigtigt at pointere, at naturkød som alt andet kød skal have en vis fedtprocent og slagtes ustresset og i vækst, for at kvaliteten er i top – og det er netop noget konceptet leverer på, hvor der er rigtig godt styr på management og på høj dyrevelfærd. Både grossister og leverandører i konceptet har virkelig styr på det, i dette tilfælde er det Angus krydsninger, altså gode robuste dyr der kan gå ude det meste af, eller hele året og laver en høj-kvalitet naturpleje, og som samtidig har en rigtig god smag
.

 

Hvad med klimaet?

Klimaet er et centralt emne, når vi taler om oksekødsproduktion – også når det gælder Naturkvæg, men hvor meget belaster det egentlig klimaet, når vi vælger naturkød? Ifølge Natureman er der fordele for både biodiversitet, miljø og klima, når man erstatter noget af den intensive kødproduktion med naturkød:


- Vi kommer ikke udenom, at al oksekødsproduktion har en klimabelastning, men her har den ekstensive afgræsning faktisk et væsentligt dårligere ry, end det reelt er tilfældet (…). For målt pr. areal er økologi, og så den ekstensive afgræsning som her, oftest mindre klimabelastende, end hvis dyrene er opdrættet intensivt (…). Når det er et produkt fra arealer, hvor der ikke kan produceres andet på, som de våde arealer og skrænter, naturkvæget ofte har græsset på, konkurrerer det ikke med anden madproduktion. Det vil sige, at vi får en ressource fra et areal, som bliver produceret uden at det tager plads fra anden produktion, og som ville gå til spilde, hvis ikke landmanden plejede biodiversiteten med kvæget. Så erstatter man intensivt opdrættet kød med den samme mængde naturkød, kan det areal, der er brugt til foder på god landbrugsjord i stedet f.eks. bruges til at producere plantebaseret kost til mennesker, og så er der virkelig opnået en klimabesparelse,
slutter Peter Brinkmann Kristensen.

 

Kilder:

Citaterne fra hhv. Annita Svendsen og Peter Brinkmann Kristensen er efter aftale med Annita og Peter taget fra deres artikel i magasinet Food&Drink. Citaterne kan ses i deres fulde længde i Food&Drink nr. 4.

 

[1] LIFE IP Natureman har fokus på at bevare og beskytte sjældne og truede naturtyper som rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Projektet arbejder målrettet for at gøre det økonomisk interessant for landbruget at have naturarealer med afgræsning eller høst af biomasse med i driften og derved udvikle naturplejen til en særlig driftsgren. Her udgør arbejdet med at markedsføre kød fra naturpleje et af projektets vigtige indsatser. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem otte kommuner i Himmerland og Kronjylland, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

GÅ TILBAGE